Germana Esperanto-Biblioteko AAlen


Deutsche Esperanto-Bibliothek Aalen – Germana Esperanto-Biblioteko Aalen  
Aalen 22. Oktober 1922     (reuzata anktikva titolpaĝo, iom adaptita,
  el vikipedio ... Aktuale_de_SEJM_1978.jpg)
 


respondeca pri la enhavo: Utho Maier,
Germana Esperanto-Biblioteko Aalen, direktoro
(stato: · 2022-11-09 | 13:00:13 ·)

 

Je 18:00 h de la 22a de Oktobro 2022 la FAME-Fondaĵo por stimulado de internaciaj komprenilo kaj la urbo Aalen honorigis la muzikan duopon
Ĵomart kaj Nataŝa
per solena transdono de la 17a Alena Esperano-Kulturpremio en la tute nova salono de KUBAA dum matineo tre emociplena.

Feliĉe nia amiko Gerold Busch, ankaŭ ano de nia Esperantogrupo Aalen, ĉeestis dum la solenaĵo kaj volonte disponigis siajn belegajn, tre bone kvalitajn,
ĉar ege grandajn, fotojn. Necesis densigi ilin por ne tute plenŝtopi la retejon, sed tamen mi volis oferti ilin al la publiko.

Por pligrandigi oni klaku al la foto; kiu por publikigaj celoj deziras ricevi la originalajn, tiu skribu (averto: sed temas pri entute pli ol 40 megabajtoj).
Ili estas libere uzeblaj, sed kiel gesto de afableco, mi rekomendas almenaŭ indiki „fotis Gerold Busch, Aalen“ kaj eble ankaŭ informi nin pri la uz-maniero
(indiko de retadreso aŭ eĉ sendo de pruvekzemplero, se temas pri papera eldonaĵo – nia Germana Esperanto-Biblioteko Aalen tre aprezus tion). Aldoniĝis intertempe ankaŭ fotoj de aliaj; n-ro 1 kaj 5 venis de Alfred Schubert, n-ro 6 de Ulrich Matthias.
                                            17a Alena Esperanto-Kulturpremio 2022, jen la fotoj (kaj jen tekstetoj):                                    Laŭ mi oni tuj rekonas ilin sur fotoj el
la tempo antaŭ pli ol 30 jaroj, ĉu ne?

 

 


 

                 


  um  


Datei: E:\vonWeb2020\esp-aa.bplaced.net\www\AA-kulturpremio-2022\fotoj-2022-okt-22-.html